Menu Close

Wat te doen bij een gaslek?

Aardgas is een brandstof die gezinnen vaak gebruiken. Als de installatie in orde is, is het een veilige energiebron. Maar energie gebruiken is nooit volledig zonder risico. Gas is een reukloze brandstof, maar in aardgas voor huishoudelijk gebruik is een lichte zwavelgeur opgenomen om een lek te signaleren.

Wat als je een gaslek waarneemt?

 

Tips om een CO-vergiftiging, brand of ontploffing te vermijden

Negeer nooit een zwavelgeur, zelfs als je geen gas gebruikt.
De geur kan immers afkomstig zijn van een lek in een leiding in de straat. Hoe reageer je?

 • Open deuren en vensters van de kamers waar je gas ruikt.
 • Maak geen vonken, gebruik geen elektrische schakelaars (verlichting, bel, zaklamp), geen lucifers of kaarsen, … 
 • Rook niet.
 • Sluit de kraan van de aardgasmeter, maar alleen als dat kan zonder het licht te moeten aansteken.
 • Telefoneer niet vanuit de woning, noch met een vast toestel noch met een gsm. 
 • Ontruim het gebouw. Als er een lift is, gebruik die dan niet.
 • Bel buiten de hulpdiensten op en verwittig de aardgasmaatschappij
  (dat is Fluvius als je in Vlaanderen woont, bereikbaar via 0800 65 065

Hoe merk je een CO-vergiftiging op?

Koolstofmonoxide (CO) is een giftig gas dat niet waarneembaar is: het is kleurloos, reukloos en niet-irriterend.

Wees dan ook heel voorzichtig als je symptomen van een CO-vergiftiging opmerkt:

 • Hoofdpijn die vaak snel optreedt
 • Misselijkheid, die soms gepaard gaat met braakneigingen
 • Vermoeidheid
 • Bewusteloosheid is mogelijk, soms heel snel

Er zijn ook nog andere waarschuwingssignalen:

 • Symptomen treden gelijktijdig op bij meerdere mensen of bij huisdieren. 
 • Symptomen treden op specifieke momenten op: als je de vaat doet, als je een douche of bad neemt … 
 • Symptomen verminderen als je naar buiten gaat of de ruimte verlucht.
 • Abnormaal hoge vochtigheid of condensatie in huis. 
 • Roetafzetting op de muren rond de boiler. 
 • Ongewone kleur van de vlammen: gele vlammen kunnen wijzen op een slechte verbranding.

Wat doen als je een CO-vergiftiging vermoedt?

 • Verlucht onmiddellijk de kamers door de deuren en vensters te openen. 
 • Schakel het verwarmingstoestel of de waterboiler uit. 
 • Is het slachtoffer bij bewustzijn? Breng hem/haar naar een goed verluchte plaats en bel een dokter.
 • Is het slachtoffer bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het vermoedelijk om een CO-vergiftiging gaat.

Beter voorkomen dan genezen

 • Zorg ervoor dat de ruimte waar het toestel hangt voldoende verlucht is. Denk hieraan als je je woning isoleert.
 • Sluit een ruimte nooit af (vooral de badkamer) om het warmer te hebben: zorg voor een goede luchtcirculatie. 
 • Installeer ten minste één koolstofmonoxidedetector. 
 • Zorg ervoor dat de installatie in orde is, doe daarvoor beroep op een erkende technicus. 
 • Controleer regelmatig de werking van je CO-detectoren en vervang tijdig de batterijen. 
 • Houd rekening met de levensduur van een CO-detector. Deze is gemiddeld vijf jaar. Controleer de productiedatum en de levensduur op de verpakking.
 • Een gasketel moet om de 2 à 3 jaar onderhouden worden (2 jaar in Vlaanderen en Brussel, 3 jaar in Wallonië), een mazoutketel jaarlijks.


Bronnen:
www.abcverzekering.be
huisvesting.brussels
www.belgium.be

Deel dit bericht:

Meer berichten: