Menu Close

bedrijven → aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid

Heb je een eigen zaak als zelfstandige of in vrij beroep? Je wordt blootgesteld aan heel wat risico’s die impact kunnen hebben op je bedrijf en je privévermogen. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor de juiste verzekeringen. Welke verzekeringen verplicht of aan te raden zijn, hangt af van de activiteiten die je uitvoert. Wil je hierover eerlijk en onafhankelijk advies? Kom dan langs en onze experts vertellen je welke verzekeringen jouw zaak optimaal beschermen.

Verzekeringen op maat van jouw zaak

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Breng je schade toe aan derden? Dan ben je verantwoordelijk voor het vergoeden van die schade. Dat geldt ook bij het uitoefenen van je beroep. Je kan als zelfstandige een BA voor je onderneming afsluiten om deze aansprakelijkheid te dekken. Wanneer je tijdens het uitvoeren van werken bij een klant thuis per ongeluk een dure vaas breekt bijvoorbeeld. Of wanneer je een mobiele telefoon die een klant binnenbracht voor reparatie ongewild beschadigt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ben je ondernemer of bestuurder van een vzw of vennootschap? Dan kan je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden. Bijvoorbeeld: jij bent bestuurder van een VZW met personeel. De VZW is echter vergeten een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Als bestuurder kan jij hier aansprakelijk voor worden gesteld. Dit kan zelfs je privévermogen bedreigen. Met een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid kan je jezelf en je vermogen veiligstellen.

Beroepsaansprakelijkheid

Heb je een dienstverlenende functie zoals architect, consultant, advocaat of arts? Dan kan je een verzekering Beroeps-aansprakelijkheid afsluiten.
Die dekt je in tegen de gevolgen van beroepsfouten of slecht advies, want ook intellectuele activiteiten kunnen schade veroorzaken die ingedekt worden met de beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Wanneer je als consultant bijvoorbeeld fout advies zou geven en je klant komt eventueel financieel verlies bij jou verhalen.

Objectieve aansprakelijkheid

Voor een 25-tal categorieën van bedrijven is het verplicht deze verzekering af te sluiten. Deze dekt de aansprakelijkheid bij een brand of ontploffing op plaatsen die publiek toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld restaurants, cafés of hotels. De polis beschermt je tegen schadevergoedingen die slachtoffers kunnen eisen. Als je niet over deze verzekering beschikt, kan je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand kan geïntegreerd worden in je aansprakelijkheidspolis of als afzonderlijke rechtsbijstandspolis worden afgesloten. Deze kan van pas komen bij geschillen met derden zoals werknemers, leveranciers, contractuelen, de overheid, de fiscus,… Stel dat je bedrijf schade oploopt door toedoen van een buitenstaander, dan zorgt jouw rechtsbijstandverzekering voor een correcte vergoeding.

Cyber protection

Tegenwoordig is elk bedrijf een potentieel doelwit van hackers en andere cybercriminelen. Gelukkig kan je je perfect verzekeren tegen bedreigingen zoals hacking of online afpersing. Raakt je computernetwerk geïnfecteerd door een virus of krijgen hackers toegang tot je klantenbestand? Een cyberverzekering dekt de schade die je bedrijf hierdoor oploopt.

"Heb je naast de verplichte verzekeringen al gedacht aan bijkomende waarborgen om je zaak te beschermen? Weet je niet goed welke dekkingen nuttig zijn, kom dan zeker eens langs voor een gesprek."

Catharina Peeters

Veelgestelde vragen

Beroepsaansprakelijkheid is gelinkt met meer intellectuele (witte boord) beroepen. Medische / paramedische beroepen, architecten, consultants,… hebben vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering zal de schade vergoeden die derden hebben geleden t.g.v. fout advies. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Dokter geeft een verkeerde inspuiting waardoor de patiënt ziek wordt.
  2. Consultant geeft foutief advies aan klant waardoor deze laatste omzetverlies heeft geleden. Deze wenst alle gelede schade te verhalen op de consultant.

Dit is een wettelijk verplichte verzekering voor uitbaters van gelegenheden (voornamelijk in de horeca) die publiek toegankelijk zijn. Vanaf het ogenblik dat je meer dan 50m² oppervlakte hebt die voor het grote publiek toegankelijk is, moet je deze verzekering verplicht afsluiten.

Deze verzekering waarborgt schade aan derden (bezoekers, gasten) t.g.v. brand en ontploffing. Bij opening van je zaak moet je een attest aan de gemeente en brandweer kunnen voorleggen dat je een dergelijke verzekering hebt afgesloten.

Deze verzekering dekt jouw persoonlijke aansprakelijkheid in het geval dat je aansprakelijk wordt gesteld voor foutieve beslissingen die je hebt gemaakt in je hoedanigheid als bestuurder van een vennootschap of VZW. Voorbeelden:

  1. Je bent bestuurder van een VZW (hetgeen je gratis en belangeloos doet). De VZW heeft enkele jaren geleden een verbouwing gedaan van een pand dat zij bezit. Hiervoor is men echter vergeten om een vergunning aan te vragen. Alle bestuurders van de VZW kunnen hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
  2. Je bent bestuurder van een vennootschap. Enkele maanden geleden werd het eerste personeelslid aangeworven. Hiervoor is men echter vergeten een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Je medewerker heeft nu een arbeidsongeval gehad en is zwaar gekwetst. Jij kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Vragen?

Bel tijdens kantooruren naar
011683158

 

Vraag onmiddellijk een offerte aan
Vul het formulier in