Menu Close

bedrijven → personeel

 

Personeel

Als werkgever ben je sowieso verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor je werknemers. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat je ook voor verzekeringen als alternatieve vorm van verloning kan kiezen? Door je werknemers een hospitalisatie- of groepsverzekering aan te bieden bijvoorbeeld. We zetten de mogelijkheden op een rijtje. 

Je werknemers goed verzekerd

Arbeidsongevallen

Ben je werkgever? Dan ben je wettelijk verplicht om voor je werknemers een ongevallenverzekering af te sluiten. De polis Arbeidsongevallen dekt alle ongevallen op het werk én op weg van en naar het werk.

Hospitalisatie

Een loonsverhoging kost jou als werkgever een hoop geld, waar je werknemer(s) slechts een klein stukje netto van overhouden. Meer en meer bedrijven bieden hun werknemers (en eventueel hun gezinsleden) als alternatief een hospitalisatieverzekering aan. Door het afsluiten in groep kan dit aan heel gunstige voorwaarden.

 

Groepsverzekering

Goede medewerkers motiveren, belonen en voor lange termijn aan jou binden? Een vraag waar elke werkgever mee worstelt. Een groepsverzekering waarin een aanvullend pensioen voor je werknemers wordt opgebouwd, kan een mooie eerste stap zijn.

“Wil je je werknemers extra belonen zonder hen een klassieke loonsverhoging te geven? Een hospitalisatie- of groepsverzekering, al dan niet met optionele waarborgen, is zeker het overwegen waard.”

_______________

Stef Plevoets

Veelgestelde vragen

Van zodra je personeel inschrijft en te werk stelt, bent je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt alle schade aan je personeel t.g.v. een ongeval tijdens het werk en op weg van en naar het werk.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op van zodra je personeel aanwerft, aangezien er hoge boetes bestaan wanneer je geen arbeidsongevallenverzekering hebt.

In theorie is dit de kortste weg van en naar het werk. Er wordt echter ook toegestaan dat je een omweg maakt om bv. kinderen naar school te brengen of dringende boodschappen te doen.

Een ongeval is een plotse externe uitwendige gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn bv. een auto-ongeval, een val van een ladder,…

Voorbeelden van wat niet als ongeval aanzien worden zijn o.a. plots een verschot in de rug krijgen zonder dat men iets specifiek aan het doen is, door de knie zakken zonder enige uitwendige oorzaak, een hartinfarct zonder uitwendige oorzaak,…

  1. De dag van het ongeval heb je recht op de vergoeding van je loonverlies voor de gemiste uren.
  2. Vanaf de dag na het ongeval heb je recht op een dagvergoeding die ongeveer 90% van je basisloon betreft.
  3. Je ontvangt een dagvergoeding voor elke dag arbeidsongeschiktheid, ook in de weekends. In de praktijk betaalt je werkgever je loon verder uit gedurende de eerste 30 dagen (gewaarborgd loon). De werkgever krijgt de vergoedingen terugbetaald van zijn arbeidsongevallenverzekeraar.

Vragen?

Bel tijdens kantooruren naar
011683158

 

Dien een schadeclaim in
Vul het formulier in

 

Ontvang de nieuwsbrief
Schrijf je in