Menu Close

Nuttige links

ABEX
https://www.abex.be/

Assuralia
https://www.assuralia.be/nl/?id=379&L=0

Autokeuring – Rijbewijs / GOCA
http://www.goca.be/fr/

Autokeuring Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen
https://www.autoveiligheid.be/

Belastingportaal Vlaanderen
https://belastingen.fenb.be/ui/public/landing

Berekening pensioenen
http://www.onprvp.fgov.be/nl/futur/calculate/paginas/default.aspx

Directe belastingen
https://financien.belgium.be/nl/

DIV openingsuren
https://mobilit.belgium.be/nl/contact/adressen

Federaal agentschap van beroepsrisico’s
http://fedris.be/nl/home

Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds
http://www.fcgb-bgwf.be/

Incert
https://www.incert.be/nl/

Informatie- en portaalsite voor ondernemers en KMO
http://www.mesotten.be

Juridische informatie
http://www.advocaat.be/

Notaris
https://www.notaris.be

Status inschrijving nummerplaten
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten

Verkeersinformatie
http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/nieuws

Verkeersreglement
https://wegcode.be