Menu Close

Verzekeringen bieden bescherming voor klanten in nood

In het kader van de corona malaise proberen de verzekeringsmaatschappijen ook hun duit in het zakje te doen. Hieronder de belangrijkste boodschappen van de laatste dagen:

 • Hospitalisatieverzekeringen:
  Niet-urgente onderzoeken of heelkundige ingrepen worden uitgesteld. Hierdoor kan het zijn dat sommige pre- en post-kosten niet meer binnen de dekking vallen. De meeste maatschappijen hebben de periode voor de pre- en post-kosten dan ook verlengd tot de datum van het nieuwe onderzoek of de ingreep zodat klanten hier niet de dupe van zijn.
 • Betalingen:
  De verzekeringsmaatschappijen hebben zich geëngageerd om klanten die met betalingsmoeilijkheden zitten doordat ze tijdelijk werkloos zijn of hun bedrijf moeten sluiten door de corona crisis bij te staan door betalingsuitstel te verlenen. Dit uitstel is gekoppeld aan enkele voorwaarden en dient steeds in samenspraak met ons besproken te worden met de maatschappij.

  We kunnen uiteraard ook steeds samen bekijken of de premiebetaling eventueel kan opgesplitst worden.
 • Autokeuring:
  Sinds woensdag 25/03 zijn de keuringen weer open voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Alle keuringen en herkeuringen zijn enkel mogelijk op afspraak. Voor de andere categorieën zal de keuringstermijn verlengd worden met 4 maanden. Ook de verzekeringsmaatschappijen zullen niet moeilijk doen in geval van ongeval met een wagen die niet gekeurd is (voor zover het ontbreken van een geldig keuringsbewijs zijn oorzaak vindt in de corona maatregelen)

Aarzel niet om ons te contacteren zodat we samen kunnen bekijken wat we voor u kunnen doen.

Via onderstaande link kan u tevens alle infomatie omtrent de verzekeringen in tijden van Corona na lezen.
https://www.assuralia.be/nl/19-perscorner/persberichten/947-verzekeringen-voelen-volop-mee-met-heel-het-land-soepel-omgaan-met-klanten-in-nood-en-blijvend-bescherming-bieden