Menu Close

Een arbeidsongeval kan ook thuis

Thuiswerk is een erg breed begrip. Als een ‘telewerker’ tijdens zijn middagpauze een snijwonde oploopt bij het schillen van een appel bijvoorbeeld, is dat een arbeidsongeval en is hij gedekt door de verzekering van zijn werkgever. 

Sinds januari van dit jaar wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een klassiek arbeidsongeval – op de werkplek of op de weg van en naar het werk – en een arbeidsongeval waarbij een telewerker is betrokken. Er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen occasioneel en structureel telewerk.

Structureel en occasioneel

Structureel’ telewerk betekent dat de werknemer – bijvoorbeeld een (of meerdere) vaste dag(en) per week – actief is voor rekening van zijn werkgever buiten het bedrijf. Dat kan bij hem thuis of op een andere plaats, zoals een co-workingkantoor. Belangrijk is dat structureel telewerk is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
Daarnaast is er ‘occasioneel’ of ‘uitzonderlijk’ telewerk. Enkele voorbeelden. De werknemer raakt niet op het werk door zware sneeuwval, een treinstaking of de werknemer moet thuis zijn omdat de verwarmingsinstallateur een herstelling komt doen.

Het onderscheid tussen occasioneel en structureel telewerk wordt niet echt meer gemaakt. Maar goede afspraken omtrent telewerk zijn wel belangrijk. De werkgever moet via telefoon, mail of sms op de hoogte worden gebracht van het thuiswerken. Dat levert het bewijs op dat de werknemer thuis werkt met de toestemming van zijn werkgever. In dat geval is de arbeidsovereenkomst van kracht en dus ook de arbeidsongevallenverzekering.
Het begrip ‘thuiswerk’ is erg breed. Dat kan gaan van werken in een kantoor, maar ook aan de keukentafel of zelfs op het terras.

Voor ‘telewerkers’ gelden dezelfde principes als voor werknemers op kantoor, bijvoorbeeld wat betreft de middagpauze. Als een thuiswerker brand- of snijwonden oploopt bij het klaarmaken of opwarmen van zijn middaglunch, kan dat beschouwd worden als een arbeidsongeval. Net zo goed wanneer de telewerker struikelt over een losliggende kabel aan zijn bureau.

Het gras maaien?

Bij thuiswerk houden we zelfs rekening met ongevallen die zich voordoen buiten de werkplaats. Iemand die thuis werkt, neemt niet noodzakelijk de auto, maar kan bijvoorbeeld tijdens zijn middagpauze naar de bakker gaan. Ook dat traject is gedekt. Idem voor een thuiswerker die de kinderen afzet of ophaalt aan de school.

Er is eigenlijk maar één grote uitzondering: ongevallen die het gevolg zijn van een activiteit die niets met de arbeidsovereenkomst te maken heeft, zoals een telewerker die tussendoor het gras maait of kleding strijkt. Die dingen kan je ook op het werk niet doen.

Aantal ongevallen heel miniem

Het aantal ongevallen tijdens thuiswerk is tot nu toe heel beperkt. Bijna niets in vergelijking met de zowat 35 000 dossiers die jaarlijks ingediend worden bij de verzekeraars. Met de toename van het thuiswerk zullen die cijfers ongetwijfeld stijgen.


Bron:

De Standaard : ‘Arbeidsongeval kan ook thuis in de keuken’

Deel dit bericht:

Meer berichten: