Menu Close

Ben ik als zelfstandige omnium verzekerd?

Zoals elke zelfstandige wellicht weet, is ondernemen risico’s nemen. Ondernemen is zonder een valscherm van een klif springen en onderweg naar beneden een vliegtuig bouwen. Samen met jou bouwen we graag mee aan dat vliegtuig. Als zelfstandige is het aangeraden om voor de nodige verzekeringen te zorgen. Sommige verzekeringen zijn verplicht, anderen zijn dat niet maar zijn het overwegen wél waard. Wij vertellen je graag hoe je jezelf als zelfstandige omnium kan verzekeren voor een noodlanding.

Gewaarborgd inkomen

Met een verzekering gewaarborgd inkomen bescherm je jezelf en je gezin tegen inkomensverlies ten gevolge van een ongeval of ziekte. Je ontvangt net zoals een loontrekkende een maandelijks inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Het maximale bedrag waarvoor je je kan verzekeren is wettelijk beperkt tot 80% van je inkomen. Samen met de tussenkomst van jouw ziekenfonds (ongeveer 800 euro per maand) heb je als zelfstandige opnieuw jouw ‘normale’ loon. De premie wordt berekend op basis van jouw leeftijd, de aard van de activiteit en jouw medische gegevens. Je sluit deze verzekering het best zo vroeg mogelijk af. Hoe vroeger, hoe goedkoper de premie.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering beschermt jou als zelfstandige tegen de financiële gevolgen van een ongeval waarvan jij het slachtoffer wordt in kader van een werk- of privésituatie. Deze verzekering is de oplossing die u beschermt als er jou iets overkomt.
Je bent verzekerd voor:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: je ontvangt een dagelijkse vergoeding die werd vastgelegd in het verzekeringscontract.
  • Blijvende invaliditeit: je ontvangt een vast bedrag dat werd vastgelegd in het verzekeringscontract.
  • Medische kosten: de medische kosten die niet door de sociale zekerheid worden vergoed worden door deze verzekering gedekt.
  • Overlijden: jouw erfgename(n) wordt vergoed met een vast bedrag bij jouw overlijden.

Deze verzekering is cumulatief met een gewaarborgd inkomen.

Omzetverzekering

Een omzetverzekering zorgt ervoor dat de omzet en de vaste kosten van jouw onderneming worden veiliggesteld als jij als zaakvoerder buiten strijd bent. Deze verzekering zorgt ervoor dat jouw onderneming toch verder kan blijven draaien.

Overlijden

Bij jouw overlijden als zelfstandige krijgen de erfgenamen vaak te maken met openstaande leningen, successierechten, … die betaald dienen te worden. Een financiële bescherming van uw dierbaren kan dus van levensbelang zijn. Wanneer je een overlijdensdekking wil afsluiten is het zeer belangrijk dat je op de hoogte bent van de fiscale implicaties wat er netto zal worden uitbetaald aan de erfgenamen. Als je slim nadenkt over de juiste constructie kan dit heel wat geld schelen voor jouw erfgenamen.

Onze tip

De waarborgen gewaarborgd inkomen en overlijden worden vaak geïntegreerd in een fiscaal interessante levensverzekering (met name Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen en/of Individuele Pensioentoezegging), hetgeen ook een aanzienlijke premiekorting geeft.

Ervaring leert ons dat zelfstandigen hun onderneming en patrimonium zo goed mogelijk willen beschermen, maar jezelf als zaakvoerder beschermen komt meestal pas later naar boven. Toch begin je beter vroeg dan laat!

Samen gaan we graag op zoek naar de beste verzekeringen voor uw noden. Contacteer ons daarom via het contactformulier of mail.